Schenk Transport AB
StartsidaKontaktinformation
Lastbil
Välkommen till Schenk Transport AB
Vi är ett transportföretag som specialiserat sig på styckegodstansporter/ distribution inom Bohuslän. Vår målsättning har ända sedan starten 1993 varit att kunna erbjuda en kvalificerad och ekonomisk transportservice i vår region. Under åren som gått har vi utökat vår verksamhet och kan nu även erbjuda special- transporter och heltäckande transportlösningar såväl in- som utrikes. Vårt kontor och omlastningsterminal med lager ligger i Varekil på Orust.

Vårt huvudsakliga distributionsområde är mellan Göteborg och Smögen. Vi frekventerar dagligen följande orter: Göteborg, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla, Lysekil, Munkedal, Kungshamn/Smögen. En dag i veckan trafikerar vi även områden längre söderut och norrut. Med våra samarbetspartners hjälp arrangerar vi även transporter utanför vårt ordinarie område. Finns behov kan vi även erbjuda extrakörningar med egen bil såväl in- som utrikes.

För mer information angående pris och turlistor kontakta oss.


Schenk Transport AB, Elv�gen 2, 472 95 Varekil | Tel: 0304-10777, Fax: 0340-10551, Mobil: 0705-166777 | Org Nr: 55 66 69-5739, Bankgiro: 5047-4816, Postgiro: 64 34 64-1